Omdat hij blanco blokjes in zijn spel smokkelde, is een topjeugdspeler uit het scrabbletoernooi van Florida (VS) gezet. 'Bij ons kan dat niet omdat iedereen met dezelfde letters speelt. En waarom zou je vals spelen voor een beker en een fles wijn?', vraagt Rita Meurrens van de Vlaamse Scrabblefederatie.

De jonge speler in Florida had de twee blanco blokjes in zijn broekzak gestopt. Toen hij bij het begin van het spel zijn zeven letters had gekregen, nam hij een slok water en stootte stoemelings zijn letterreeks omver. Terwijl hij de gevallen blokjes onder de tafel weer verzamelde, verwisselde hij twee letterblokjes door twee blanco blokjes.

Een speler van de tafel ernaast zag het en verwittigde de jury. De jonge valsspeler werd direct uit het toernooi gezet. Omdat hij nog minderjarig is, wordt zijn naam niet vrijgegeven. Zijn naam komt wel op een zwarte lijst die hem voor altijd van toernooien uitsluit.

De organisatie in Florida ondervroeg de jongen lang om te ontdekken hoe hij aan die blanco blokjes was geraakt. Dat was een groot raadsel want voor het toernooi werden alle spelers gefouilleerd, net om vals spelen te vermijden. De jongen bekende dat hij de blanco's uit een vorig spel, eerder in het tornooi, had bewaard omdat hij ze toen niet nodig had. Meteen veranderde de organisatie de regels: voortaan moeten de spelleiders voor de aanvang van een nieuw spel tellen of er effectief 100 letters in de zak zitten.

Woordenboek gewonnen

De jonge speler zei dat hij vals speelde omdat hij het geld nodig heeft om zijn familie te steunen. Het prijzengeld in Florida bedraagt 8.000 euro.

Rita Meurrens van de Vlaamse Scrabblefederatie, die 500 leden telt, lacht wanneer ze van dat prijzengeld hoort: 'Bij ons krijgt de winnaar een beker, een fles wijn en soms een woordenboek van onze hoofdsponsor, Van Dale. Daarvoor moet je dus niet vals spelen. Dat is trouwens onmogelijk: de Vlaamse wedstrijden zijn altijd duplicaat scrabble, waarbij iedereen dezelfde letters krijgt. Dat is veel eerlijker dan het toeval te laten beslissen, waardoor jij bijvoorbeeld allemaal medeklinkers trekt en je buurman een leuke mix van courante klinkers en medeklinkers.'

Ook haar Waalse collega, Daniël Bouvian, zegt dat bij hen nooit iemand vals speelde. 'Ook wij geven geen grote geldprijzen. Kampioenen kunnen wel vaak kosteloos in het buitenland wedstrijden gaan spelen.'

© 2015