Scrabbleweekend Blankenberge 2016

Jan de Kruiff weekendlaureaat!

verslaggever: Jan Cornet

Van vrijdag 18 t/m zondag 20 maart 2016 jl. vond in het hotel Floréal te Blankenberge reeds voor de 5de maal het tweejaarlijkse scrabbleweekend plaats onder kundige leiding van Bertrand, Nadine, Jef en Liliane, 4 leden van het bestuurteam van scrabbleclub Ypsilon Heist.

Vier jaar geleden tekende ikzelf voor de eerste keer present. De aangename herinneringen aan het evenement in 2012 indachtig (het grote luxehotel met prima overnachtingsfaciliteiten tegen een democratische prijs, het leuke gezelschap, de heerlijke maaltijden, de professionele organisatie, enz.), zou ik deze lustrumeditie niet aan mijn neus laten voorbijgaan.

Scrabbleweekend Ypsilon Heist 2016

De hartelijke ontvangst op vrijdag om 17u45 beloofde in elk geval al veel goeds: in zijn gekende, vlotte stijl schetste Bertrand in een kort overzicht de voorbije 4 scrabblehappenings en stelde hij met zichtbaar genoegen het stijgend succes van zijn geesteskind vast. Niet minder dan 40 scrabbelaars, vergezeld van 4 niet-scrabbelaars, hadden zich immers voor de huidige editie ingeschreven! Tel daarbij de 4 stuwende krachten van het evenement op (zie hierboven voor hun namen), en we kwamen aldus aan een gezellige bende van 48 personen.

Voor een aantal onder hen, met name de trouwe deelnemers aan elke editie, had de organisatie een leuk welkomstgeschenkje in petto. Eén van hen verdient toch wel een speciale vermelding: Cécile Verstraete, de nestrix van de Belgische scrabblescene, daarnaast nog zeer regelmatig aanwezig op de diverse IC’s. Hoedje af voor de vitaliteit alsook het scrabbleniveau die deze grande dame nog steeds tentoonspreidt!

Tijdens het weekend zouden er 4 partijen worden betwist, meer bepaald 2 klassieke spelen, 1 blancoscrabble en 1 alles-afscrabble. Voor het verloop van die wedstrijden met de verschillende vindingrijke vondsten door zowel de computer (het computermaximum werd steeds gelegd) als door de spelers zelf, verwijs ik met plezier naar de wedstrijduitslagen die eveneens op de NTSV-website worden gepubliceerd.

Traditioneel had het organisatieteam voor een aantal randevenementen tijdens de partijen gezorgd. Zo dienden er tussen de beurten door te worden gezocht naar een 15-letterwoord en, geloof me vrij, deze waren niet van de poes (woorden als “clitoridectomie” en “vastestoffysica” schieten mij hier alsnog te binnen). Leuke bijkomstigheid: de 4 opgaves werden door 4 verschillende personen “gekraakt” en vaak waren dat niet de aanwezige scrabbletoppers.

Daarnaast werd er ook een wedstrijd binnen de wedstrijd gehouden: de Nederlanders versus de Belgen, de opstelling van een ranking per club en één per regio. In de laatste match, de alles-afscrabble op zondagochtend, kruisten de mannen de degens met de vrouwen. Dit resulteerde in een superspannende “battle of the sexes”, waarin de dames uiteindelijk aan het langste eind trokken (106 plaatspunten voor de vrouwen tegenover 110 plaatspunten voor de mannen).

Laten we echter niet uit het oog verliezen dat er niet enkel scrabbleactiviteiten op het menu stonden.

Zaterdagnamiddag na de lunch had de ganse deelnemersploeg zich opgesteld ter hoogte van de vijver voor het hotel Floréal voor het gebruikelijke “staatsieportret” (eveneens te bewonderen op de NTSV-site). Alles verliep naar wens toen er plotsklaps een scherpe gil weerklonk. Tot grote consternatie- van vooral Katia Deprez die de ijselijke kreet had geslaakt- verloor zij heel even de greep op haar handtas zodat die een moment later in de vijver ronddobberde. Jan de Kruiff had het spijtige voorval aanschouwd en besloot onverwijld in te grijpen. Met ware doodsverachting viste hij Katia’s sacoche uit het water en zwierde deze in het rond alsof het sla betrof. Jammer genoeg hield de inhoud van de tas het niet droog en werd Katia’s gsm definitief het zwijgen opgelegd.

Nadien stond er een uitstap naar “Sea Life” gepland, dat zich vlak tegenover het hotel bevond. Binnen dit dierenattractiepark werd onze groep in 2 delen gesplitst en rondgeleid door 2 jeugdige, enthousiaste gidsen, die ons heel wat leuke wetenswaardigheden over de inwoners wisten te vertellen. Zo kregen we onder meer te horen dat, in tegenstelling tot leeuwen en honden, hun equivalenten te land, zeeleeuwen blaffen en zeehonden grommen en dat otters, in weerwil van hun schattige voorkomen, in werkelijkheid agressieve “etters” zijn die dagelijks 1/3de van hun lichaamsgewicht aan voedsel verorberen!

Zaterdagavond na de 3de partij begaf iedereen zich naar de hotelbar om nog wat verder na te keuvelen. De veelzijdige disco - met muziek voor jong en oud - bood op dat moment ook volop vertier. Bertrand, Nadine, Jef en Liliane, oftewel het gehele organisatieteam, achtten de tijd rijp en demonstreerden op de dansvloer dat ze over nog heel wat andere kwaliteiten beschikten.

Zondagnamiddag na het middagmaal vond dan de proclamatie plaats. Voor de volledige rangschikking wende men zich tot de NTSV-website. Opmerkenswaard is de Nederlandse suprematie in de einduitslag - Jan De Kruiff won overtuigend na victorie te hebben gekraaid in liefst 3 van de 4 partijen en Henk Jongepier werd afgetekend 2de - alsook de uitzonderlijke prestatie van Hilde Machiels die zich met haar 4de plaats in de eindrangschikking voor een rits scrabbletoppers nestelde.

Last but not least werden er ook nog heel wat mooie prijzen verloot. De grootste geluksvogels in deze editie werden Danielle Boerjan, die de dikke Van Dale wegkaapte, en Rita Van de Ven, die gratis een extra weekendje in het hotel met haar partner mag komen doorbrengen.

Tot slot werd de organisatie zelf met een aantal geschenken in de bloemetjes gezet, als blijk van appreciatie voor hun onbaatzuchtige en niet aflatende inspanningen om het ganse evenement in goede banen te leiden.

Reeds diezelfde zondagavond mailde Bertrand aan alle deelnemers de wedstrijduitslagen en de eindstand rond - van een geweldig snelle service gesproken! In diezelfde mail liet hij in het midden of er een zesde uitgave zou volgen... Wij hopen allen vurig in ieder geval van wel!

© 2015