scrabblebord

NTSV vzw

In Vlaanderen zijn 26 scrabbleclubs actief en in Nederland 4 die alle spelen volgens de duplicate methode. Deze clubs hebben zich verenigd in het Nederlandstalig Scrabbleverbond, vereniging zonder winstoogmerk, kortweg het NTSV vzw.

scrabblewedstrijdNaast de clubwedstrijden vinden er jaarlijks tussen de 10 en 15 interclubs plaats, georganiseerd door een scrabbleclub, onder auspiciën van het NTSV vzw. Een van deze toernooien wordt georganiseerd door het NTSV vzw met medewerking van een scrabbleclub. Deze wedstrijden kunnen op een ruime belangstelling rekenen: tussen de 100 à 150 deelnemers!

Daarnaast vinden er jaarlijks ook kampioenschappen plaats en een clubbekerwedstrijd met steun van het NTSV vzw.

De interclubs, kampioenschappen en clubbekerwedstrijd staan open voor alle NTSV-leden, aangesloten bij een club. Enkel aan de regionale kampioenschappen kunnen clubleden deelnemen die nog geen lid zijn bij het NTSV vzw.

Jaarlijks in augustus vindt de scrabble-interland plaats tussen België en Nederland: afwisselend in België (georganiseerd door het NTSV vzw) en Nederland (georganiseerd door de SBNL).

De OTC

Het NTSV werkt samen met de Scrabble Bond Nederland (SBNL) en de Malino Federatie (MF) in de OTC, vandaar de naam Overkoepelende Taalcommissie. Om alle discussies rond taal te vermijden werd een taalreglement opgesteld, bindend voor alle 30 NTSV-clubs. Wil je dit taalreglement raadplegen? Klik dan in de rubriek 'Taal' op 'Taalreglement'. Wil je weten wie in deze taalcommissie zetelt en wie wat doet? Klik dan in de rubriek 'Taal' op 'OTC (Taalcommissie)'.

De SWL

De officieel erkende Scrabble Woordenlijst, oftewel SWL, is het product van de samenwerking van de taalcommissies van de drie bonden die samenwerken in de OTC. Van Dale Uitgevers verzorgt de uitgave van het boek en de distributie via de boekhandels.

De SWL kan ook besteld worden bij het NTSV vzw, zelfs als je geen lid bent van een NTSV-club. Voor info omtrent de wijze van bestelling en betaling verwijzen we je graag naar de rubriek 'TAAL/WOORDENLIJSTEN/SWL 2012'.

De SWL is een woordenlijst met alle woorden van 2 tot en met 9 letters die in het scrabblespel en het malinospel zijn toegestaan. De SWL is de onmisbare scheidsrechter die uitsluitsel geeft of een woord al dan niet is toegestaan. De leden van de OTC zijn gestaag bezig om de SWL uit te breiden voor alle woorden tot en met 15 letters, de volle breedte en hoogte van het scrabblebord! Sinds januari 2012 zijn de 10-letterwoorden bindend verklaard, per 1 januari 2014 kwamen daar de 11-letterwoorden bij en vanaf 1 januari 2016 zijn ook de 12-letterwoorden bindend.

De SWL mag dus met recht en rede 'de bijbel van de scrabbelaars' genoemd worden! De laatste uitgave van het boek dateert van 2012. Jaarlijks worden er correctielijstjes uitgegeven met woorden die mogen toegevoegd worden aan de SWL en de 10- en 11-letterwoordenlijsten of daaruit geschrapt worden.

De jaarlijkse updates kan je downloaden onder de rubriek 'TAAL/UPDATE 2016' en 'TAAL/UPDATE 2013-2016/CORRECTIELIJSTJES'.

Query

Een andere publicatie van het NTSV vzw, in samenwerking met de SBNL en de Malino Federatie, is een boekje met alle SWL-woorden van 2 tot en met 10 letters met de Q, X en Y. In dit boekje zijn ook de C-woorden van 3, 4 en 5 letters opgenomen. Daarnaast zijn er alle woorden in opgenomen met twee probleemletters.

Onder de rubriek 'TAAL/WOORDENLIJSTEN/QUERY' vind je meer info over het boekje en de wijze van bestelling en betaling.

2- en 3-letterwoorden

Onder de rubriek 'Taal' vind je ook nog een item '2- & 3-letterwoorden'. Hier krijg je een overzicht van alle 2- & 3-letterwoorden die toegelaten zijn zowel op een clubwedstrijd als interclub of kampioenschap. Tevens kan je er de lijstjes downloaden.

de Woordenaar

4 maal per jaar verschijnt 'de Woordenaar', uitgegeven door het NTSV vzw. Alle scrabbelaars aangesloten bij het NTSV vzw ontvangen dit tijdschrift gratis. De meest recente uitgave kan je lezen via de rubriek 'Publicaties'. Klik daar op 'de Woordenaar' en met een muisklik op de foto kan je het tijdschrift lezen (pdf-bestand).

De SBNL

Enkele Nederlandse clubs die aangesloten zijn bij het NTSV vzw zijn ook aangesloten bij de Scrabblebond Nederland (SBNL), samen met nog 10 andere Nederlandse clubs, waaronder een club uit Curaçao. In Nederland zijn er 3 spelvormen:

  • Duplicate scrabble
  • Puntenscrabble: hier gaat het er om om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Het winnen van je tegenstander is hieraan ondergeschikt omdat er meestal meerdere partijen worden gespeeld en de winnaar degene is die de meeste punten heeft verzameld.
  • Wedstrijdscrabble: hier gaat het niet om de punten maar om het winnen van je tegenstander.

Op www.scrabblebond.nl kom je meer te weten over deze clubs.

© 2015