INTERCLUBJURY

logo interclubjury

Het programma Interclubjury2018 is een Access-bestand.

Je dient dus over Access te beschikken op je computer om te werken met Interclubjury2018.

Bij voorkeur installeer je Interclubjury2018 op je C-schijf, bv. in een map 'scrabble'.

Daarbij dien je ook de gezipte versie SWL 2017 uit te pakken en op te slaan onder diezelfde map op de C-schijf.

Deze gezipte versie kan je aanvragen bij de webmaster (contact) met vermelding van de reden van de aanvraag.

Om misbruik te voorkomen werd de gezipte versie SWL 2017 beveiligd met een wachtwoord.

Dit wachtwoord kan je eveneens aanvragen bij de webmaster, waarbij iedere aanvraag zal geregistreerd worden.

download hier Interclubjury2018 (zip)

Verder heb je nog 3 bestandjes nodig die je in dezelfde map op de C-schijf mag uitpakken en opslaan:

download hier ledenlijst (zip)

download hier Icjhelp (on line handleiding) (zip)

download hier ICleeg.mdb (zip)

download hier export.xls (zip)

Je kan nu aan de slag met Interclubjury2018. Succes!

© 2015