BLANCO TIELT IN DE KIJKER

20170903   trotwaar5

verslag: Rudi Ailliet

20170903   trotwaar1

20170903   trotwaar2

 

De Stad Tielt organiseerde in samenwerking met de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid de vrijetijdsmarkt Trotwaar, waarop Tieltse verenigingen zich aan een groot publiek konden presenteren. Blanco Tielt pikte daarop in en kreeg een uitstekende stek toegewezen vlakbij de Hallentoren. Er kwam een massa volk opdagen om op de Markt en op het Alexianenplein meer dan 30 verenigingen aan het werk te zien of kennis te maken met de werking. Ondanks het feit dat Blanco aan zijn 39ste seizoen bezig is, bleken de meeste mensen nog altijd niet te weten dat scrabble in clubverband kan gespeeld worden. De interesse voor de scrabblestand en de spelende denksporters was dan ook groot. Twee scrabblepartijen pasten perfect in het toegemeten tijdsbestek. Jongeren speelden een paar zetten mee, ouders polsten naar het bestaan van een jeugdwerking, oud-leden kwamen langs en hadden het blokjeswerk nog duidelijk in de vingers, en wie kans wilde maken op een scrabbledoos vulde een wedstrijdformulier in. De winnaar mag in oktober zijn prijs komen afhalen en als hij/zij dat wenst, meteen ook deelnemen aan een clubwedstrijd. Trotwaar heeft hoe dan ook alle verwachtingen ingelost.

20170903   trotwaar3

20170903   trotwaar4

© 2015