taaldossiers

korte toelichting 2017

download HIER het pdf-bestand

Bij de beoordelingen van de samengestelde zelfstandige naamwoorden en de hiervan afgeleide woordvormen heeft de OTC het nodig geacht om hiervoor dossiers op te maken.

De samengestelde lemma’s met een bepaald lemma als laatste woorddeel of de lemma’s die eindigen op een achtervoegsel, kunnen namelijk een probleem opleveren bij de goedkeuring van die lemma’s of een ervan afgeleide woordvorm (bv. het meervoud).

Verschillende categorieën

Tot hiertoe zijn er 5 probleemsituaties die tot dossiers kunnen leiden. De 5 categorieën zijn:

1. Het meervoud van de samenstelling kan een probleem opleveren, omdat het laatste woorddeel meerdere betekenissen heeft, zowel mét meervoud als zonder meervoud (bv. taal, geld, hulp).

2. Het meervoud van een lemma dat eindigt op een achtervoegsel kan een probleem opleveren, omdat het achtervoegsel meerdere betekenissen heeft, zowel mét meervoud als zonder meervoud of omdat het meervoud enkel geldt bij telbare begrippen (bv. -ine, -ose, -heid).

3. De meervoudsvorming van de samenstelling kan een probleem opleveren, omdat het lemma uit het laatste woorddeel meerdere betekenissen heeft met verschillend meervoud (bv. spel, teken).

4. De samenstelling kan een probleem geven, omdat het laatste woorddeel een vrouwelijke pendant (tegenhanger) is van een mannelijke persoonsnaam met meerdere betekenissen die niet allemaal leiden tot een vrouwelijke pendant (bv. boer-boerin, baas-bazin).

5. De samenstelling kan een probleem geven, omdat het laatste woorddeel een vormvariant is van een bepaald lemma met meerdere betekenissen die niet allemaal verwijzen naar de vormvariant (bv. worm-wurm).

Naamgeving van de dossiers

De dossiers zijn opgemaakt in Excel en dragen de naam van het laatste woorddeel of van het achtervoegsel, voorafgegaan door het categorienummer (zie hierboven). Alle dossiers zijn opgeslagen in een Excel-bestand met meerdere tabbladen. Twee tabbladen zijn essentieel in ALLE dossiers:

1. Het tabblad SYNTHESE geeft een overzicht van de verschillende groepen waaronder de samenstellingen worden gerangschikt.

2. Het tabblad WOORDEN geeft een alfabetische opsomming van die samenstellingen. Je kunt desgewenst de lijst ook sorteren op groep, lengte enz. Er zijn ook filters voorzien om bepaalde samenstellingen afzonderlijk te zien, bv. groep J1, lengte 9 enz.

Hierna worden alle namen van de dossiers met de rubriekindeling vermeld. Voor de inhoud van de dossiers: zie de websites van de bonden, rubriek TAAL.

Namens de OTC,

Bertrand De Bouvere

De historiek van de taaldossiers vind je HIER.

Een eenvoudige muisklik brengt je naar de gewenste info.

CATEGORIE 1 KUNST VERBOD -OSE
BREEDTE LAK VERLIES -SCHAP
BROOD  LEER VERMOGEN -TEIT
CULTUUR LENGTE VERNIS  
DIENST LOOD VET  
DIEPTE LUCHT VLUCHT  
DIKTE MOS VOLK CATEGORIE 3
DRIFT OLIE VUUR  KETEN
DRUK PAPIER WAARDE  MAN
FOSFAAT PLICHT WACHT SPEL 
GAREN POEDER WATER  TEKEN 
GAS PRODUCTIE WERK  
GELD RECHT WERKING  
GOED REGEN WIJDTE  
GRAS ROOF WINST CATEGORIE 4
GROND RUIMTE ZAAD BAAS-BAZIN
GROOTTE SCHADE ZANG BOER-BOERIN
HAAR SPORT ZIEKTE JAGER-JAAGSTER
HOOGTE  STAND ZORG LOPER-LOOPSTER 
HOUT STEEN ZOUT MEESTER-MEESTERES 
HULP STERKTE ZUUR PRIESTER-PRIESTERES
IJZER STOF    
INKT STROOM    
JACHT SULFAAT    
KERK TAAL CATEGORIE 2 CATEGORIE 5
KLEUR TECHNIEK  -HEID  VOER-VOEDER
KOOL TIJD -IDE  WORM-WURM
KOORTS TONEEL -INE  
KRACHT VAART -ISME   
KRUID VAL -ITIS   

© 2015