correctielijstjes

Door het verschijnen van de digitale versie van de 15de uitgave van de Grote Van Dale (EGWN 15) is het woordbestand in 2015/2016 aanzienlijk uitgebreid. In totaal zijn er circa 54.000 nieuwe lemma’s toegevoegd en ruim 2.400 lemma’s vervallen. Bovendien wordt nu bij de meeste zelfstandige naamwoorden de meervoudsinformatie vermeld, wat ook tot de nodige aanpassingen heeft geleid.

Ten opzichte van het woordbestand 2016, van 2 tot en met 12 letters, zijn er 69.458 nieuwe woord(vorm)en toegevoegd. Daarentegen zijn er 6.777 woord(vorm)en geschrapt.

Het totaal aantal wijzigingen 2017 (van 2 t/m 12 letters) betreft 76.235 woorden. Dit aantal kan als volgt worden onderverdeeld:

   2/9L 10L 11L 12L TOTAAL
nieuwe woorden   14.326  12.690  18.510  23.932  69.458
   geschrapte woorden       -2.558  -1.284  -1.465  -1.470  -6.777

Van de 14.326 toegevoegde woorden van 2 t/m 9 letters is de verdere onderverdeling als volgt:
1. Woordvormen van bestaande lemma’s toegevoegd door de OTC*        834
2. Nieuwe lemma’s in het EGWN 15                                                       8.007
3. Woordvormen afkomstig van nieuwe lemma’s in het EGWN 15                 5.485
                                                                               t o t a a l       14.326

Van de 2.558 geschrapte woorden van 2 t/m 9 letters is de verdere onderverdeling als volgt:
1. Woordvormen van bestaande lemma’s afgekeurd door de OTC*          471
2. Woorden en woordvormen van de uit het EGWN 14 geschrapte lemma’s   2.087
                                                                               t o t a a l         2.558

* Deze komen deels voort uit spellingswijzigingen in het EGWN 15.

Wanneer je klikt op de onderverdelingen onder de nummers 1 en de spellingswijzigingen krijg je de betreffende woord(vorm)en te zien.

Van Dale Uitgevers staat ons niet toe om de nieuwe en geschrapte lemma’s met hun woordvormen te vermelden.

© 2015