10-, 11- EN 12-LETTERWOORDENLIJST

tienletterwoordenlijst    elfletterwoordenlijst    twaalfletterwoordenlijst

Als aanvulling op de SWL 2017 (2 t/m 9 letters) hebben de bonden zelf de 10-letterwoordenlijst (vanaf 01/01/2012), de 11-letterwoordenlijst (vanaf 01/01/2014) en de 12-letterwoordenlijst (vanaf 01/01/2016) in boekvorm uitgebracht. Deze uitgaven waren alleen bij voorintekening voor de leden van de scrabblebonden en malinofederatie verkrijgbaar.

© 2015