archief

RANKINGS

2021 - 2022
     
na Mechelen 2021 na Tessenderlo na Tielt na Bilzen
na Aalst (mei) na Putte na Aalst (aug) na Dendermonde
na Mechelen 2022      
2020      
na Heist na Gent na Tessenderlo  
 
2019      
na Heist na Gent na Tessenderlo na Tielt
na Bilzen na Mechelen na Sint-NIklaas na Ronse
na Dendermonde na Koksijde na Aalst  
 
2018      
na Heist  na Gent  na Tessenderlo  na Tielt 
na Bilzen na Aalst na Sint-Niklaas na Ronse
na Dendermonde na Koksijde na Mechelen  
 
2017      
na IC Heist  na IC Gent  na Tielt na Bilzen 
na Aalst na Tessenderlo na Sint-Niklaas na Ronse
na Dendermonde na Koksijde    
 
2016      
 na IC Heist na IC Gent  na Lommel  na Tielt 
na NTSV-IC na Aalst na Tessenderlo na Sint-Niklaas
na Ronse na Dendermonde na Koksijde  
 
2015      
 na IC Heist na IC Lommel  na Tielt na NTSV-IC 
na Aalst na Tessenderlo na Sint-Niklaas  
 
2014      
na Heist  na Gent  na Lommel  na IC Tielt 
na Aarschot na Aalst na Tessenderlo na Sint-Niklaas
na Ronse na Dendermonde na Koksijde  
 
2013      
 na Heist  na Gent na Putte  na Tielt 
na Lommel
na Aarschot na IC Aalst na Tessenderlo
na Sint-Niklaas na Ronse na Veldhoven na Koksijde
 
2012      
 na Heist na Gent  na Lommel  na Tielt 
na Aarschot na Ronse na IC Aalst na Tessenderlo
na Sint-Niklaas na Aalst na Dendermonde na Oostduinkerke
 
2011      
na IC Heist na Gent  na Lommel  na NTSV-IC 
na Tielt na Aalst na Tessenderlo na Sint-Niklaas
na Ronse na Veldhoven na Dendermonde na Koksijde

© 2015