Wie veel met taal bezig is en daarnaast ook nog verknocht is aan gezelschapsspelen zal uiteindelijk belanden bij het unieke en allesomvattende scrabblespel. Onze bedoeling is deze mensen samen te brengen om in ideale omstandigheden deze prachtige hobby te kunnen uitoefenen. En elk op zijn niveau!

Wie in Vlaanderen scrabble speelt in clubverband doet dit volgens de duplicate methode. De spelregels zijn zoals bij de klassieke methode. De duplicate speelwijze houdt in dat één enkel spel gespeeld wordt door een aantal spelers tegelijk die ieder hun eigen scrabblebord voor zich hebben. Dat kan al met twee spelers, maar ook met honderd of meer tegelijk.

Iedereen speelt met dezelfde letters: deze worden door de spelleider uit het zakje getrokken. Ook krijgt iedereen dezelfde bedenktijd: 3 minuten per beurt. Na elke beurt wordt de hoogste score bekendgemaakt en elke speler legt dit woord op zijn bord waarna eventueel overblijvende letters opnieuw in het zakje gaan. Daarna volgt de trekking voor de tweede beurt. Iedere speler houdt zijn persoonlijke score bij en aan het einde van de partij weet ieder dan welke procentuele score men behaald heeft.

Daarnaast is op taalkundig gebied alles op voorhand uitgewerkt om discussies tijdens de partijen te vermijden. Op basis van de Grote van Dale en het officiële Taalreglement, geldig in het hele Nederlandse taalgebied, werd een scrabblewoordenlijst (SWL) opgesteld die alle toegelaten woorden bevat. Bij elke nieuwe uitgave van de Grote van Dale wordt deze woordenlijst bijgewerkt. Momenteel bevat de SWL alle toegelaten woorden tot en met de negenletterwoorden. De SWL dient als enige scheidsrechter in handen van de spelleider. Ook de 10-, 11-, 12- en 13-letterwoordenlijst zijn bindend.

Deze 100 % eerlijke methode (iedereen heeft elke beurt dezelfde kansen met de getrokken letters) brengt mee dat we niet spelen tegen "iemand" maar om de persoonlijke score zo hoog mogelijk op te drijven.

Wil je weten hoe dit allemaal in de praktijk wordt toegepast, klik dan op 'aan de slag' onder de rubriek 'tips beginners'.

FOLDER VOOR PLAATSELIJKE EVENEMENTEN

NTSV-clubs die voor plaatselijke evenementen een folder wensen te gebruiken waarop het duplicate scrabblespel wordt toegelicht, kunnen deze hieronder downloaden.

Door aan de keerzijde gegevens of info aan te brengen van de eigen club of clubs uit de naaste omgeving, krijgt men een meer doelgerichte folder.

folder