OEFENINGEN

Per reeks krijg je 4 oefeningen. Per oefening staan 1 of meerdere woorden reeds ingevuld. Onderaan ieder scrabblebord staat het hoogste aantal punten dat behaald kan worden met de opgegeven letters. Zoek nu het woord dat zoveel punten oplevert als opgegeven. Als je helemaal onderaan op oplossing klikt, zie je de 4 correcte woorden vetjes ingevuld op het scrabblebord.

OEFENEN MET 2-LETTERWOORDEN

OEFENEN MET 3-LETTERWOORDEN

OEFENEN MET DE LETTER Q

OEFENEN MET DE LETTER X

OEFENEN MET DE LETTER Y

WOORDSPELLETJES

ANAGRAMMEN - OPGAVE 1

Anagrammen zoeken is een ideale oefening voor de scrabblespeler.

  • Zo kan je met R+D+A+N+E maar liefst 8 woorden vormen:

ANDER - ARDEN - AREND - DENAR - NADER - NARDE - RADEN - RANDE

  • Of met H+F+A+I+E+D+L kan je 3 woorden vormen:

LAFHEID - LIEFHAD - AFHIELD

Zoek nu 50 anagrammen, telkens 10 per moeilijkheidsgraad: van niveau 1:eenvoudig tot niveau 5: eerder moeilijk. Er is telkens slechts één anagram mogelijk.

Niveau 1

voorbeeld: LONK wordt KNOL

Zoek de anagrammen voor:

AAIEN - BIJNA - DAALT - ELSJE - GELEKT - HUIST - KAZEN - SNEL - STRUIK - WOUD

Niveau 2

voorbeeld: KWEL wordt WELK

Zoek de anagrammen voor:

BOOMKAT - FLOPT - IJZER - KERVEN - LOOS - MERKEN - POFT - REKKER - STEMT - VERDOEM

Niveau 3

voorbeeld: MOORDT wordt DROOMT

Zoek de anagrammen voor:

BOLSTEREN - GALME - INSECT - SCHATTE - SCHIKT - TEENTJE - TREDEND - VERSLIND - WEKKER - ZAKWATER

Niveau 4

voorbeeld: FOETER wordt TROFEE

Zoek de anagrammen voor:

CHIQUE - ECHINUS - GEZOOLD - JANKERD - MEGATON - OMTRAD - OPBLEEKT - POKZALF - SLOVEND - TOEREIK

Niveau 5

voorbeeld: VERSNIJD wordt VRINDJES

Zoek de anagrammen voor:

GALWESPEN - GEBOWLDE - HANGSLOT - OPZANIKT - PERIODE - ROSVALEN - SMAROTSE - TUTHOLAS - UITVOER - VIERTAL

ANAGRAMMEN - OPGAVE 2

Met de opgegeven letters kunnen telkens acht anagrammen worden gemaakt. Bij de eerste oefening krijg je er 4 cadeau. Bij de 2de oefening 3, bij de 3de oefening 2 en bij de 4de oefening 1.

oefening 1: met T+O+N+E+K vorm je KETON - KNOTE - KONTE - TONKE. Zoek de 4 andere mogelijkheden.

oefening 2: met S+E+K+T+A+R vorm je KATSER - KRATES - KRATSE. Zoek de 5 andere mogelijkheden.

oefening 3: met E+P+T+O+R+N+E vorm je POTERNE - ROEPTEN. Zoek de 6 andere mogelijkheden.

oefening 4: met D+R+V+K+E+E+N+E vorm je DEKVEREN. Zoek de 7 andere mogelijkheden.

     

15 VIJFTIENLETTERWOORDEN

Je krijgt per beurt 5 drieletterwoorden. Vorm hiermee telkens een vijftienletterwoord.

1) DEN BAD TON BON MIN
2) OER DEL ENK SEN AAN
3) HOT DER LAS ELS DEK
4) WON LIJ VER KER DER
5) DEN ENE UIT RED REN
6) PIN AAR GEI CAM GEN
7) ALE DIM ION EEN ENS
8) VER TON GEN SLA EEL
9) ERA GAS GEN BIO TOR
10) IER FAN IJK TAS ERE
11) TIG EEL ACH ERE KAM
12) FAN TER DEN LAN TEN
13) KAT NAT HOL UUR IEK
14) COS WIM IEK MET PER
15) TER VEL KEU ACH ENS

RASTERWOORDEN

Rasterwoorden zijn woorden waarvan het eerste en het tweede halve deel omwisselbaar zijn: met VIS en BAK maak je BAKVIS en VISBAK. Of met HAARD en BRAND kan je 2 tienletterwoorden maken: BRANDHAARD en HAARDBRAND.

De opgave bestaat uit 50 vierletterwoorden die 25 achtletterwoorden vormen. Om het niet te gemakkelijk te maken zijn ze flink door mekaar gegooid.

Opgelet: een correct achtletterwoord is niet noodzakelijk de juiste oplossing! Op het einde moet alles kloppen.

AARD ACHT ADER AUTO BAND BOEK BLOK BOOM DANS DRUK
FOUT GEEL GELD GRAS GOUD HALM HOOG HOUT HUIS HUUR
JAAR KLOK KOOR LAMP LAND MEEL NOOD OLIE OVEN PAAR
PERS REIS RIJK ROOD SLAG STAM STRO STUK TAND TIJD
VELD VOOR VUUR WAAR WERK WIEL WIJN WORM ZAAG ZANG

Zin in een scrabblespelletje?

Op de NTSV-website vind je onder de rubriek 'IC/KAMP.' een item 'wedstrijdspel'. Klik daarop en je krijgt een pagina met allerlei wedstrijden. Klik op een van deze wedstrijden en je kan de wedstrijd opnieuw spelen.

VEEL SCRABBLEPLEZIER!!!

duplomaat    logo score

DUPLOMAAT & SCORE

Deze 2 computerprogramma's kan je je tegen een kleine vergoeding aanschaffen. Zowel met Duplomaat als Score kan je zelf tegen de computer spelen. Deze programma's zijn dus een prima hulpmiddel om te oefenen. Wie zich een licentie aanschaft, ontvangt jaarlijks een update, o.a. van woordenlijsten.

Voor meer info i.v.m. Duplomaat, klik hier

Voor meer info i.v.m. Score klik, hier