EXTRA LEMMA'S IN DE SWL 2023

Uit vorige edities van de Grote Van Dale heeft de TC lemma’s behouden, hoewel die niet meer in Van Dale Online staan.

Deze staan in het DOSSIER EXTRA LEMMA’S – VD UITGAVEN.

Het betreft lemma’s uit de 12de, 13de, 14de en 15de (elektronische) uitgaven.

Dit dossier kan HIER worden gedownload.

Daarnaast heeft de TC extra lemma’s opgenomen in de SWL 2023. Deze lemma’s staan niet vetgedrukt als trefwoord in Van Dale Online, maar ze zijn hieraan meestal wel gerelateerd.

Ze zijn opgenomen in het DOSSIER EXTRA LEMMA’S – TC-lijsten.

De lemma’s zijn verdeeld in 13 themalijsten, te onderscheiden in de volgende groepen:

TC-lijst -ER mannellijke en vrouwelijke persoonsnamen op -er, afgeleid van ww op -en
TC-lijst -ING gesubstantiveerde werkwoorden, afgeleid van ww op -en
TC-lijst -HEID zn eindigend op het achtervoegsel -HEID
TC-llijst -ERIJ zn eindigend op -ERIJ, afgeleid van ww op -en
TC-lijst GE- gesubstantiveerde werkwoorden (ge- + stam werkwoord)
TC-lijst VKLW basisvorm van lemma, dat in VD is opgenomen als verkleinwoord
TC-lijst MV basisvorm van lemma, dat in VD is opgenomen als meervoudsvorm
TC-lijst -ON bn beginnende met het voorvoegsel ON- en/of hun antoniem
TC-lijst -END bn gebaseerd op het tegenwoordig deelwoord van ww
TC-lijst -IG bn eindigend op het suffix -IG of op een langere suffix dat eindigt op -IG
TC-lijst SYN in VD als omschrijving in de tekst of vetgedrukt als synoniem of antoniem
TC-lijst AANEEN in VD los geschreven met de opmerking "ook aaneengeschreven"
TC-lijst LEM diverse lemma's die niet behoren tot een specifieke themalijst

 

Dit dossier kan HIER worden gedownload